Skip to content

RS Ski Team

Studiebegeleiding bij het RS skiteam

Wil je je als skiër verder ontwikkelen en nog beter worden, dan is deelname aan trainingskampen buiten de reguliere schoolvakanties onontkoombaar. Dit is echter een ingrijpende beslissing, aangezien dit betekent dat je lessen op school zult missen en het vereist zelfdiscipline om school en skiën goed te (blijven) combineren.

Bij het RS-skiteam hechten we veel waarde aan studieresultaten op school, omdat we geloven dat succes in de studie kan bijdragen aan succes in de skisport. Een goede balans tussen school en skiën is van essentieel belang, en we willen ervoor zorgen dat onze atleten zich hierop kunnen focussen en hen daarin begeleiden.

Om deze reden biedt RS Skiteam studiebegeleiding aan, onder de verantwoordelijkheid van onze ervaren studiecoördinator.

De studiebegeleiding in Nederland

Wanneer een atleet ervoor kiest om buiten reguliere schoolvakanties naar het buitenland te gaan, kan er een gesprek plaats vinden met de studiecoördinator, die zal samen met de ouders en de atleet bespreken hoe we dit aanpakken:

 • Hoe de schoolprestaties tot nu toe zijn;
 • In hoeverre studieondersteuning nodig is en wat de wensen zijn;
 • Welke vakken extra aandacht verdienen;
 • Waar eventuele leerproblemen zitten;
 • Hoe de atleet het beste begeleid kan worden;

Gedurende het jaar kunnen de ouders  contact opnemen met studiecoördinator om de voortgang op school bespreken.

De studiebegeleiding tijdens trainingsweken in het buitenland

Tijdens trainingsweken buiten de schoolvakanties is er dagelijks studiebegeleiding tussen 15:00 en 17:00 uur, onder toezicht van een aangewezen studiebegeleider ter plaatse. Alle atleten zijn verplicht om gedurende deze uren aan hun huiswerk te werken. Atleten geven van tevoren aan wat er moet worden gedaan, en is er regelmatig contact met de studiecoördinator indien nodig.

Elke atleet/ouder houdt een weekplanning bij, die door de studiebegeleider ter plaatse wordt gecontroleerd. Na afloop wordt deze planning meegegeven aan de atleet en kan deze worden gecontroleerd door ouder en docent. Indien nodig kunnen scholen contact opnemen met de studiecoördinator.

Voordelen van de studiebegeleiding

 • Studie Begeleiding: Dankzij de samenwerking met een studiecoördinator kunnen we een gecodineerde begeleiding aanbieden. Met de inzet van een studiecoördinator kunnen we de studiebegeleiders aansturen en hebben we een centraal aanspreek punt voor de begeleiding.
 • Monitoring van School en Sport: De ouders verzorgers/Atleet zijn verandwoordelijk voor de voortgang van de school prestaties. Er kan indein nodig altijd contact worden opgenomen met de studicoordinator om de voortgang te bespreken.
 • Structuur Tijdens Trainingsweken: Door op vaste tijden gedurende vijf dagen per week aandacht te besteden aan de studie, voorkomen we dat atleten achterop raken met schoolwerk. Studiebegeleiding is een vast en verplicht onderdeel van de trainingsweken bij RS Skiteam.
 • Schoolse Omgeving Tijdens Trainingsweken: RS Skiteam heeft ervoor gekozen om studiebegeleiding plaats te laten vinden in een klaslokaal of een ruimte in Haus RS. Deze schoolse omgeving biedt atleten de mogelijkheid om geconcentreerd en zonder afleiding aan hun huiswerk te werken.
 • Communicatie met School en Ouders: Terwijl de atleet in eerste instantie verantwoordelijk is voor zijn eigen schoolwerk, kan school contact opnemen met de studicoordinatoor om eventuele problemen te bespreken.
 • Voor Iedereen Inbegrepen: Studiebegeleiding is opgenomen in het trainingspakket voor elke atleet. Tijdens studiebegeleiding is elke atleet verplicht aanwezig en werkt individueel en zelfstandig aan zijn of haar schoolwerkzaamheden. Dit zorgt ervoor dat studiebegeleiding toegankelijk is voor alle leden van RS Skiteam

Bekijk ook

Haus RS

Welkom bij het RS skiteam trainingscentrum in het schilderachtige Eben im Pongau, de thuisbasis van ons team.
lees verder

Oostenrijk

Ontdek optimaal skiën met RS skiteam: trainen en verblijven in stijl in Haus RS, Oostenrijk Het RS skiteam zet zich in voor het creëren van een uitmuntende ski-ervaring
lees verder

RS Ski Team

Studiebegeleiding bij het RS skiteam

Wil je je als skiër verder ontwikkelen en nog beter worden, dan is deelname aan trainingskampen buiten de reguliere schoolvakanties onontkoombaar. Dit is echter een ingrijpende beslissing, aangezien dit betekent dat je lessen op school zult missen en het vereist zelfdiscipline om school en skiën goed te (blijven) combineren.

Bij het RS-skiteam hechten we veel waarde aan studieresultaten op school, omdat we geloven dat succes in de studie kan bijdragen aan succes in de skisport. Een goede balans tussen school en skiën is van essentieel belang, en we willen ervoor zorgen dat onze atleten zich hierop kunnen focussen en hen daarin begeleiden.

Om deze reden biedt RS Skiteam professionele studiebegeleiding aan, onder de verantwoordelijkheid van onze ervaren studiecoördinator, Luuk Schoenmakers. Luuk heeft niet alleen een eerstegraads lerarenopleiding afgerond, maar heeft ook meer dan tien jaar werkervaring in het middelbaar en hoger onderwijs. Hij is docent managementvakken, docent Sport en Recht, docent ondernemen, afstudeerbegeleider en coach in diverse leerjaren. Daarnaast was hij zes jaar lang voorzitter van de examencommissie van de opleiding Sportkunde in Amsterdam. Luuk heeft naast zijn eerstegraads lerarenopleiding ook een universitaire master in rechten en economie.

De studiebegeleiding in Nederland

Wanneer een atleet ervoor kiest om buiten reguliere schoolvakanties naar het buitenland te gaan, vindt er een intakegesprek plaats met de studiecoördinator, Luuk Schoenmakers, samen met de ouders en de atleet. Tijdens dit gesprek wordt het volgende geïnventariseerd:

 • Hoe de schoolprestaties tot nu toe zijn;
 • In hoeverre studieondersteuning nodig is en wat de wensen zijn;
 • Welke vakken extra aandacht verdienen;
 • Waar eventuele leerproblemen zitten;
 • Hoe de atleet het beste begeleid kan worden;
 • Wie de contactpersoon op school is en hoe de communicatie dient te verlopen.

Gedurende het jaar is er regelmatig contact met de ouders en atleet om de voortgang op school te bespreken, met evaluatiemomenten waarbij ook de ouders betrokken worden.

De studiebegeleiding tijdens trainingsweken in het buitenland

Tijdens trainingsweken buiten de schoolvakanties is er dagelijks studiebegeleiding tussen 15:00 en 17:00 uur, onder toezicht van een aangewezen studiebegeleider ter plaatse. Alle atleten zijn verplicht om gedurende deze uren aan hun studie te werken. Atleten geven van tevoren aan wat er moet worden gedaan, en er is regelmatig contact met de studiecoördinator, Luuk Schoenmakers.

Elke atleet houdt een weekplanning bij, die door de studiebegeleider ter plaatse wordt gecontroleerd. Na afloop wordt deze planning meegegeven aan de atleet en moet deze worden gecontroleerd door ouder en docent. Indien gewenst kunnen scholen contact opnemen met Luuk om het studiebegeleidingsplan te bespreken en de voortgang te evalueren.

Voordelen van de studiebegeleiding

 • Professionele Begeleiding: Dankzij de samenwerking met Luuk Schoenmakers kunnen we hoogwaardige pedagogische en didactische begeleiding aanbieden. Met zijn ervaring kan hij atleten optimaal ondersteunen bij het plannen en inhoudelijk begeleiden van hun huiswerk, vooral tijdens trainingsweken.
 • Monitoring van School en Sport: Gedurende het schooljaar is er voortdurende afstemming tussen de atleet, school en het RS-skiteam. Door nauwlettend de schoolprestaties te volgen, beoordelen we of het verantwoord is voor een atleet om deel te nemen aan buitenlandse trainingsweken.
 • Structuur Tijdens Trainingsweken: Door op vaste tijden gedurende vijf dagen per week aandacht te besteden aan de studie, voorkomen we dat atleten achterop raken met schoolwerk. Studiebegeleiding is een vast en verplicht onderdeel van de trainingsweken bij RS Skiteam.
 • Schoolse Omgeving Tijdens Trainingsweken: RS Skiteam heeft ervoor gekozen om studiebegeleiding plaats te laten vinden in een klaslokaal of een ruimte in Haus RS. Deze schoolse omgeving biedt atleten de mogelijkheid om geconcentreerd en zonder afleiding aan hun studie te werken.
 • Communicatie met School en Ouders: Terwijl de atleet in eerste instantie verantwoordelijk is voor zijn eigen schoolwerk, zorgen wij via effectieve communicatie tussen ouders/verzorgers, school en het RS-skiteam voor voldoende aandacht voor de studie.
 • Voor Iedereen Inbegrepen: Studiebegeleiding is opgenomen in het trainingspakket voor elke atleet. Tijdens studiebegeleiding is elke atleet verplicht aanwezig en werkt individueel en zelfstandig aan zijn of haar schoolwerkzaamheden. Dit zorgt ervoor dat studiebegeleiding toegankelijk is voor alle leden van RS Skiteam.

Bekijk ook

Haus RS

Welkom bij het RS skiteam trainingscentrum in het schilderachtige Eben im Pongau, de thuisbasis van ons team.
lees verder

Oostenrijk

Ontdek optimaal skiën met RS skiteam: trainen en verblijven in stijl in Haus RS, Oostenrijk Het RS skiteam zet zich in voor het creëren van een uitmuntende ski-ervaring
lees verder