Studiebegeleiding

RS skiteam

Wil je als skiër beter worden en je nog meer ontwikkelen, dan ontkom je er niet aan dat je ook meegaat met trainingskampen buiten de reguliere schoolvakanties om. Dat is best ingrijpend, want je gaat lessen op school missen en het vraagt zelfdiscipline om school en skiën goed te (blijven) combineren.

Het RS-skiteam vindt studieresultaten op school zeer belangrijk en is daarom van mening dat succes in de studie kan (en zal) bijdragen aan het succes in de skisport. Als het namelijk niet lekker op school draait, kan dit mogelijk een negatief effect hebben op de skiprestaties. Daarbij vinden we ook dat school niet ten koste mag gaan door het skiën. Zodoende behoren onze atleten een goede focus te hebben op de studie en willen we hen hierin begeleiden daar waar mogelijk. Het goed combineren van studie en sport is daarbij essentieel.

Om die reden biedt RS Skiteam professionele studiebegeleiding aan en deze studiebegeleiding staat onder verantwoordelijkheid van onze studiecoördinator Luuk Schoenmakers. Luuk heeft een eerstegraads lerarenopleiding afgerond en heeft al meer dan tien jaar werkervaring in het middelbaar en hoger onderwijs. Zo is hij nu docent managementvakken, docent Sport en Recht en docent ondernemen. Ook is hij afstudeerbegeleider en coach in diverse leerjaren. Daarnaast is hij zes jaar lang voorzitter geweest van de examencommissie van de opleiding Sportkunde in Amsterdam. Luuk heeft naast zijn eerstegraads lerarenopleiding een universitaire master in rechten en economie.

 

De studiebegeleiding in Nederland

Zodra een atleet ervoor kiest om ook buiten de reguliere schoolvakanties om naar het buitenland te gaan, vindt er een intakegesprek met de studiecoördinator plaats. Dit gesprek zal plaatsvinden met de ouders en de atleet. Tijdens dit gesprek wordt o.a. het volgende per atleet geïnventariseerd:

 • Hoe de schoolprestaties tot op heden zijn;
 • In hoeverre studieondersteuning nodig is en wat de wensen zijn;
 • Welke vakken extra aandacht verdienen;
 • Waar eventuele leerproblemen zitten;
 • Hoe de atleet het beste begeleid kan worden;
 • Wie de contactpersoon op school is en hoe deze communicatie dient te verlopen.

Gedurende het jaar is er contact met de ouders en atleet om te kijken hoe het gaat op school. Ook zijn er evaluatiemomenten met de atleet en de ouders.

 

De studiebegeleiding tijdens trainingsweken in het buitenland

Tijdens de trainingsweken – buiten de schoolvakanties – is er elke dag studiebegeleiding in een klaslokaal of in een ruimte in het huis van RS skiteam. Deze begeleiding vindt plaats tussen 15.00 en 17.00 onder verantwoording van een aangewezen studiebegeleider ter plaatse. Alle atleten zijn tijdens deze uren verplicht aan het werk voor hun studie. De atleten dienen ook vooraf aan te geven wat er gedaan dient te worden voor de studie en hierover zal contact zijn met de studiecoördinator van het RS Skiteam.

Elke atleet houdt vervolgens een weekplanning bij die door de studiebegeleider ter plaatse gecontroleerd wordt. Deze weekplanning wordt na afloop meegegeven aan de atleet en dient dan door ouder en docent gecontroleerd te worden. De scholen kunnen indien gewenst contact opnemen met Luuk om het studiebegeleidingsplan te concretiseren en de voortgang te bespreken.

 

De studiebegeleiding tijdens trainingsweken in het buitenland

Tijdens de trainingsweken – buiten de schoolvakanties – is er elke dag studiebegeleiding in een klaslokaal of in een ruimte in het huis van RS skiteam. Deze begeleiding vindt plaats tussen 15.00 en 17.00 onder verantwoording van een aangewezen studiebegeleider ter plaatse. Alle atleten zijn tijdens deze uren verplicht aan het werk voor hun studie. De atleten dienen ook vooraf aan te geven wat er gedaan dient te worden voor de studie en hierover zal contact zijn met de studiecoördinator van het RS Skiteam.

Elke atleet houdt vervolgens een weekplanning bij die door de studiebegeleider ter plaatse gecontroleerd wordt. Deze weekplanning wordt na afloop meegegeven aan de atleet en dient dan door ouder en docent gecontroleerd te worden. De scholen kunnen indien gewenst contact opnemen met Luuk om het studiebegeleidingsplan te concretiseren en de voortgang te bespreken.

Voordelen van de studiebegeleiding 

 • Professionele begeleiding
  Door de samenwerking met Luuk Schoenmakers kunnen wij een professionele pedagogische en didactische begeleiding aanbieden. Door zijn ervaring kan hij de atleten het beste bieden qua planning alsmede inhoudelijk begeleiden met hun huiswerk en dit op een juiste wijze organiseren gedurende trainingsweken.
 • Monitoring school en sport
  Gedurende het schooljaar is er afstemming tussen de atleet, school en het RS-skiteam. Door goed zicht te houden op de schoolprestaties, kijken we of we het verantwoord vinden dat een atleet meegaat op buitenlandse trainingsweken.
 • Structuur tijdens trainingsweken 
  Door 5 dagen in de week op vaste tijden aandacht aan de studie te besteden, wordt voorkomen dat atleten wat betreft school en studie achterop raken. De studiebegeleiding is een vast en verplicht element tijdens de trainingsweken van RS skiteam.
 • Schoolse omgeving tijdens trainingsweken
  RS skiteam kiest ervoor de studiebegeleiding plaats te laten vinden in een klaslokaal of een ruimte in het Haus RS. Deze schoolse omgeving biedt de atleet de mogelijkheid geconcentreerd en zonder afleiding te werken aan zijn of haar studie.
 • Communicatie met school en ouders
  School is natuurlijk in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de atleet zelf. Middels een goede communicatie tussen de ouders/verzorgers, de docent van school en het RS-skiteam zorgen wij ervoor dat er voldoende aandacht is voor de studie.
 • Voor iedereen
  De studiebegeleiding is voor elke atleet inbegrepen in het trainingspakket. Tijdens de studiebegeleiding is elke atleet aanwezig en werkt individueel en zelfstandig aan zijn of haar werkzaamheden voor school.
Luuk Schoenmakers

Luuk Schoenmakers

Bij RS skiteam heeft ook de schoolloopbaan van de atleet prioriteit!