Studiebegeleiding

RS skiteam

Teneinde ook het schoolse aspect niet uit het oog te verliezen, biedt RS skiteam professionele studiebegeleiding aan. Deze studiebegeleiding wordt verzorgd in samenwerking met Vincent Ackermans. Vincent Ackermans is voormalig wiskunde leraar met meer dan 10 jaar ervaring op het vmbo en het mbo in Nederland.

De studiebegeleiding

Tijdens de trainingsweken buiten de schoolvakanties is er elke dag (maandag tot en met vrijdag van 15.00 tot en 17.00 uur) studiebegeleiding in een klaslokaal dat RS skiteam huurt of in een van de algemene ruimtes in het huis van RS skiteam. Tijdens de studiebegeleiding worden de atleten wekelijks gecoacht en bijgestaan.

Intakeformulier

Middels het „intakeformlier studiebegeleiding “wordt per atleet geïnventariseerd welke vakken extra aandacht verdienen, waar eventuele leerproblemen zitten hoe de leerling het beste begeleid kan worden. Tevens wordt op het intakeformulier de contactpersoon voor school aangegeven.

 

Intakegesprek

De scholen kunnen indien gewenst contact opnemen met Vincent om het studiebegeleidingsplan te concretiseren.

 

Weekplanning studiebegeleiding

Elke atleet houdt vervolgens een weekplanning bij welke door de studiebegeleider gecontroleerd wordt. Deze weekplanning wordt na afloop meegegeven aan de student en dient dan door ouder en docent gecontroleerd te worden.

 

Voordelen van de studiebegeleiding

 • Schoolse omgeving
  RS skiteam kiest ervoor de studiebegeleiding plaats te laten vinden in een klaslokaal/externe ruimten indien dit mogelijk is. Deze schoolse omgeving biedt de atleet de mogelijkheid geconcentreerd en zonder afleiding te werken aan zijn of haar studie.
 • Professionele begeleiding
  Door de samenwerking met Vincent Ackermans kunnen wij een professionele pedagogische en didactische begeleiding aanbieden. Door zijn ervaring kan hij de atleten bestens zowel qua planning als ook inhoudelijk begeleiden met hun huiswerk.
 • Structuur
  Door 5 dagen in de week op vaste tijden aandacht aan de studie te besteden, wordt voorkomen dat atleten wat betreft het schoolse aspect achter opraken. De studiebegeleiding is een vast element tijdens de trainingsweken van RS skiteam.
 • Communicatie
  Het schoolse gebeuren is natuurlijk in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de atleet zelf. Middels een goede communicatie tussen de ouders/verzorgers, de docent van school en de studiebegeleider zorgen wij ervoor dat er voldoende aandacht is voor de studie.
 • Inclusief en voor iedereen
  De studiebegeleiding is voor elke atleet inbegrepen in het trainingspakket. Tijdens de studiebegeleiding is elke atleet aanwezig en werkt individueel en zelfstandig aan zijn of haar werkzaamheden voor school.

 

 

Vincent Ackermans

Vincent Ackermans

Bij RS skiteam heeft ook de schoolloopbaan van de atleet prioriteit!